Užpildykite užklausos formą

EILINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2022 m. Kovo 01 d.

PRANEŠIMAS 

Kredito unijos „KUPIŠKĖNŲ TAUPA‘‘ narių dėmesiui! 

2022 m. kovo mėn. 21 d.  11 val.  adresu, Vytauto g. 9-2, Kupiškis, šaukiamas kredito unijos “Kupiškėnų taupa“, buveinės adresas Vytauto 9-2, Kupiškis, eilinis  visuotinis  narių susirinkimas. 

Atsižvelgiant į tebesitęsiančią pandemiją,  informuojame, kad kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ eilinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais (iš anksto), kuriuos galite gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Bendrieji balsavimo biuleteniai bus išduoti (išsiųsti) nariams likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos. 

Susirinkimo darbotvarkė: 

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

  Jei kvorumo nebus, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas 2022 03 30 11:00 val. Vytauto g. 9-2, Kupiškis. 

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis, tel. +370 699 52132. 

Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2022 balandžio 12 d. Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ patalpose adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis arba tinklapyje www.kupiskenutaupa.lt. 

 Tel. pasiteiravimui: 8-699-52132  

VALDYBA 

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai
SEKITE MUS:

Logo Facebook Png Transparent Image 28Download Instagram Png Logo 20 1