Užpildykite užklausos formą

Skundų nagrinėjimas

Kredito unija “Kupiškėnų taupa” ypatingą dėmesį skiria kokybiškų paslaugų ir produktų, kurie atitiktų Klientų lūkesčius ir suteiktų vertę, teikimui bei nuolatiniam jų tobulinimui. Atsižvelgiant į tai, žinojimas, kokiose situacijose Jus nuvylėme, suteikia mums galimybę pasitaisyti bei užtikrinti gerą aptarnavimą ne tik Jums, bet ir kitiems Klientams.

Tais atvejais, kai esate nepatenkinti Kredito unijos “Kupiškėnų taupa” teikiamomis paslaugomis, nusiskundimą, galite pateikti Jums patogiausiu bei priimtiniausiu būdu:

  Interneto banke Unijos padalinyje El. paštu Paštu
Kaip pateikti nusiskundimą? Prisijunkite prie eKREDA interneto banko ir parašykite mums žinutę, temos laukelyje pasirinkę „Pretenzija“. Atvykus į Uniją, Unijos darbo laiku. Skundo formą galite rasti ČIA. Parašykite mums kupiskenai@kreda.lt. El. laiške užpildykite formą ir persiųskite skanuotus priedus. Skundo formą galite rasti ČIA. Siųskite laišką adresu Vytauto g. 9-2, LT-40115, Kupiškis. Laiške pridėkite užpildytą formą ir priedus. Skundo formą galite rasti ČIA.

Atminkite, kad nusiskundimą kredito unijai “Kupiškėnų taupa” galite pateikti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, sužinojote, arba turėjote sužinoti apie savo teisių arba teisėtų interesų pažeidimą.

Kad galėtume Jums atsakyti, raštu pateikdami nusiskundimą, nepamirškite įtraukti šių duomenų:

  • Vardo pavardės ar įmonės pavadinimo (jeigu esate juridinis asmuo);
  • Asmens kodo ar įmonės kodo (jeigu esate juridinis asmuo);
  • Kontaktinių duomenų: gyvenamosios vietos adreso, telefono nr., el.pašto adreso;
  • Teikiamų dokumentų sąrašo (jeigu tokius siunčiate), kai išdėstote nusiskundimą.

Pažymime, kad pateiktas nusiskundimas privalo būti pasirašytas, o tuo atveju, jeigu teikiamas el. paštu – pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Visi kredito unijos “Kupiškėnų taupa” gauti nusiskundimai bus nagrinėjami tik tuo atveju, kai jie yra parengti tvarkingai ir įskaitomai, juose yra pateikta aukščiau nurodyta Kliento informacija ir duomenys. Jeigu, kuris nors vienas iš aukščiau nurodytų privalomų duomenų nepateikiamas, nusiskundimą gavusi kredito unija “Kupiškėnų taupa”, siekdama tinkamai parengti Jums atsakymą, turi teisę paprašyti papildyti pretenziją ar paklausimą.

Jūsų pateiktus nusiskundimus nagrinėja atsakingi kredito unijos “Kupiškėnų taupa” darbuotojai. Gavę Jūsų nusiskundimą, jie atsakymą neatlygintinai pateiks per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų. Ypatingais atvejais, kai nusiskundimui nagrinėti reikia išsamaus tyrimo, atsakymo pateikimo terminas gali būti ilgesnis, nei pirmiau nurodyti terminai, tačiau apie tokią būtinybę pratęsti terminą bankas Jus informuos raštiškai.

Informuojame, kad, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, Lietuvos bankui priskirta kompetencija spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo, todėl tuo atveju, jei kredito unijos “Kupiškėnų taupa” pateiktas atsakymas Jūsų netenkina, dėl kilusio ginčo sprendimo Jūs turite teisę per vienus metus nuo kreipimosi į kredito uniją “Kupiškėnų taupa” keiptis į Lietuvos banką adresu: Totorių g. 4, Vilnius. Daugiau informacijos apie Lietuvos banko nagrinėjamus ginčus, pateikiama interneto svetainėje http://www.lb.lt/gincu_nagrinejimas.

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai