Užpildykite užklausos formą

EILINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2024 m. Vasario 28 d.

PRANEŠIMAS

   Kredito unijos „KUPIŠKĖNŲ TAUPA‘‘ narių dėmesiui!

 

2024 m. kovo mėn. 22 d.  11 val.  adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis šaukiamas  kredito unijos “Kupiškėnų taupa“, buveinės adresas Vytauto 9-2, Kupiškis, eilinis  visuotinis  narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Atsiskaitymas su unijos nariais.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos įstatų keitimas
  7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  10. Dėl 2024 m. valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo atlygio metinio biudžeto nustatymo

 Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis.

 

Tel. pasiteiravimui: 8-699-52132                                                                                    

VALDYBA