Užpildykite užklausos formą

KREDITO UNIJOS PAKARTOTINIO EILINIO VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAI

2023 m. Balandžio 03 d.

Informuojame apie 2023 03 31  11 val.  adresu: Vytauto 9-2, Kupiškis vykusio kredito unijos “Kupiškėnų taupa“ visuotiniame narių susirinkime priimtus nutarimus:

  1. 2022 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos  įvertinimas.

 Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. 2022 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

 Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. 2022 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

 Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. 2022 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas

4.1. Nuspręsta: 2022 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.

4.2. Nuspręsta: visą  2022 m. pelną skirti į rezervus.

4.3. Atsiskaityti su nariais, gavus LB leidimą.

  1. 2023 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti  2023 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

  1. Dėl 2023 m. valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo atlygio metinio biudžeto nustatymo

Nuspręsta: Nustatyti  atlygiui bendrą sumą  10000 EUR. Atsižvelgiant į atliekamos funkcijos svarbą, paskirstyti šiomis proporcijomis: po 10 proc. nustatyto biudžeto skiriama valdybos nariams (7 nariai); po 6 proc. nustatyto biudžeto skiriama paskolų komiteto nariams (5 nariai).

  1. Kredito unijos įstatų keitimas.

Nuspręsta: pakeisti unijos įstatus pagal pateiktą projektą.

  1. Dėl kredito unijos narių pašalinimo iš kredito unijos.

Nuspręsta: pašalinti kredito unijos narius šiais pagrindais: neatitinka narystės kredito unijoje kriterijaus; nevykdo savo kaip unijos nario pareigų.

 

Tel. pasiteiravimui: +370-699-52132, el.paštas:  kupiskenai@kreda.lt

 

 Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ valdyba