Užpildykite užklausos formą

Kredito unijos pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo nutarimai

2020 m. Kovo 30 d.

2020 m. kovo 24 d. įvyko kredito unijos “Kpiškėnų taupa” pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas. Informuojame apie susirinkimo metu priimtus nutarimus:

 • 2019 m. vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos  įvertinimas.
   Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 • 2019 m. valdybos  ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
   Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 • 2019 m. paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
   Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.
 • 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.
  Nuspręsta: 2019 m.  finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.
  Nuspręsta: visą  2019 m. pelną skirti į rezervus.
 • 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  Nuspręsta: patvirtinti  2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
 • Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  Nuspręsta: išrinkti į unijos valdybą šiuos asmenis: Aušrą Petronytę, Adelę Adamonienę, Gražiną Plevokienę, Nijolę Kalvelienę, Dianą Umbrienę, Rimantą Bartaševičių, Vytautą Stančiką.
  Nuspręsta: išrinkti valdybos pirmininke Aušrą Petronytę.
 • Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  Nuspręsta: išrinkti į unijos paskolų komitetą šiuos asmenis: Valentą Mankūną; Giedrą Čepelienę, Dalę Samulionienę, Reginą  Urbonienę, Ričardą Barzdenį.
  Nuspręsta: išrinkti paskolų komiteto pirmininku Valentą Mankūną.
 • Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  Nuspręsta: suteikti valdybai įgaliojimus visai kadencijai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ir turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo
 • Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.
  Nuspręsta: nustatyti 2020 m. unijos biudžete 10000 EUR sumą metinėms išmokoms(tantjemoms) unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams.

Detaliau apie kredito unijos “Kupiškėnų taupa” pakartotinio eilinio visuotinio narių susirinkimo metu priimtus nutarimus teiraukitės telefonu +370 699 52132 arba el. paštu kupiskenai@kreda.lt.