Užpildykite užklausos formą

PAKARTOTINIS EILINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2022 m. Kovo 22 d.

PRANEŠIMAS

  Kredito unijos „KUPIŠKĖNŲ TAUPA‘‘ narių dėmesiui!

2022 m. kovo mėn. 30 d.  11 val.  adresu, Vytauto g. 9-2, Kupiškis, šaukiamas pakartotinis kredito unijos “Kupiškėnų taupa“, buveinės adresas Vytauto 9-2, Kupiškis, eilinis  visuotinis  narių susirinkimas.

Atsižvelgiant į tebesitęsiančią pandemiją,  informuojame, kad kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ eilinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais (iš anksto), kuriuos galite gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Bendrieji balsavimo biuleteniai bus išduoti (išsiųsti) nariams likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos.

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis, tel. +370 699 52132.

Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2022 balandžio 12 d. Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ patalpose adresu Vytauto 9-2, Kupiškis arba tinklapyje www.kupiskenutaupa.lt.

 

Tel. pasiteiravimui: 8-699-52132                                                                                     VALDYBA

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai