Užpildykite užklausos formą

PAKARTOTINIS EILINIS VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2024 m. Kovo 22 d.

PRANEŠIMAS

 Kredito unijos „KUPIŠKĖNŲ TAUPA‘‘ narių dėmesiui!

2024 m. kovo mėn. 28 d.  11 val.  adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis šaukiamas  kredito unijos “Kupiškėnų taupa“, buveinės adresas Vytauto 9-2, Kupiškis, pakartotinis eilinis visuotinis  narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Atsiskaitymas su unijos nariais.
  5. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  6. Kredito unijos įstatų keitimas
  7. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  8. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.
  10. Dėl 2024 m. valdybos ir paskolų komiteto nariams skiriamo atlygio metinio biudžeto nustatymo.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis.

Taip pat informuojame, kad su  informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2024 balandžio 5 d. Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ patalpose adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis arba tinklapyje www.kupiskenutaupa.lt.

Tel. pasiteiravimui: 8-699-52132                                                                                     VALDYBA