Užpildykite užklausos formą

Pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas

2021 m. Kovo 22 d.

PRANEŠIMAS

Kredito unijos „KUPIŠKĖNŲ TAUPA‘‘ narių dėmesiui!
2021 m. kovo mėn. 29 d. 11 val. adresu, Vytauto g. 9-2, Kupiškis, šaukiamas pakartotinis kredito unijos “Kupiškėnų taupa“, buveinės adresas Vytauto 9-2, Kupiškis, eilinis visuotinis narių susirinkimas.

Reaguodami į vis dar galiojantį 2020-11-04 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos, informuojame, kad kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ eilinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas, balsavimas vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant bendraisiais balsavimo biuleteniais (iš anksto), kuriuos galite gauti pateikę laisvos formos prašymą kredito unijai raštu, el. ryšio priemonėmis ar telefonu. Bendrieji balsavimo biuleteniai bus išduoti (išsiųsti) nariams likus ne mažiau kaip 10 dienų iki Visuotinio narių susirinkimo dienos.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
6. Kredito unijos įstatų keitimas.
7. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Vytauto g. 9-2, Kupiškis, tel. +370 699 52132.

Taip pat informuojame, kad su informacija apie visuotinio narių susirinkimo priimtus nutarimus Jūs galite susipažinti nuo 2021 balandžio 01 d. Kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ patalpose adresu Vytauto 9-2, Kupiškis arba tinklapyje www.kupiskenutaupa.lt.

Tel. pasiteiravimui: 8-699-52132

VALDYBA

TURITE KLAUSIMŲ?
SUSISIEKITE SU MUMIS

Kontaktai

SEKITE MUS:

Logo Facebook Png Transparent Image 28Download Instagram Png Logo 20 1